עו"ד גירושין

כתובה


שטר כתובה – סתם שטר או שטר כסף?

שיר ועמית נישאו בחתונה מפוארת ובמעמד החופה סיפר הרב כי עמית רשם לשיר כתובה בסכום מכובד של 555,555 ₪. לאחר חמש שנות נישואין, אשר לדעת שיר היו מאושרות, החלה שיר לשים לב כי לאחרונה עמית "עובד" עד שעות מאוחרות. שיר ניסתה להתעלם מכל נורות האזהרה אבל לבסוף נשברה והחליטה לחקור יותר לעומק על מה בדיוק עמית "עובד". לצערה הרב גילתה שיר כי חששותיה התאמתו, לעמית יש "ידידה" ממקום עבודתו מזה חודשים ארוכים.
לאחר התייעצות עם עו"ד, שכרה שיר את שירותיו של חוקר פרטי ותיעדה את מעלליו של עמית. לאחר מכן פנתה לביה"ד הרבני ודרשה להתגרש ולקבל את כתובתה – 555,555 ₪.
ביה"ד קבע כי לאור התנהגותו של עמית, עליו להתגרש משיר ולשלם לה את כל סכום הכתובה.
נהוג לחשוב כי הכתובה היא "סתם נייר", ולכן חתנים אינם חוששים לרשום בכתובה סכומים גבוהים מתוך מחשבה, כי המדובר בדבר פורמלי בלבד ולא בסכום שבבוא מן הימים ייאלצו לשלם.
ובכן, טעות בידם! שטר הכתובה הוא שטר חוב לכל דבר ועניין, וישנם מצבים בהם בעל יחויב לשלם לאשתו את סכום הכתובה.
על מנת להבין באילו מצבים מדובר, ראשית יש, להכיר את המונח כתובה ואת מוסד הגירושין במדינת ישראל.

מהי הכתובה
כתובה מורכבת משלושה חלקים; עיקר כתובה, זהו סכום ארכאי של 200 זוז וישנה מחלוקת בין הספרדים לאשכנזים, כמה סכום זה שווה בימינו. תוספת כתובה, אין לה גבול ואדם יכול לתת כמה שירצה ללא הגבלה (זהו הסכום אותו אנו מכנים "כתובה") והרכיב האחרון הינו הנדוניה, אלו הם אותם נכסים שהאישה מכניסה לחיי הנישואין, הם נרשמים על שמו של הבעל, ואת ערכם כותבים בכתובה.
כאשר ביה"ד הרבני דן בשאלה האם על הבעל לשלם את סכום הכתובה אם לאו, הדיון הינו על תשלום עיקר הכתובה ותוספת הכתובה, אישה שמפסידה כתובתה אינה מפסידה את הנדוניה, שכן אלו הם נכסיה.


מתי יחויב בעל בתשלום הכתובה?
עפ"י הדת היהודית, גירושין בין בעל ואישה, חייבים להיות בהסכמה, במקרה בו אין הסכמה, ובעל מבקש להגיש תביעת גירושין נגד אשתו או להיפך, צריכה להיות עילת גירושין.
דהיינו, לא ניתן לבקש מבית הדין הרבני לגרש, ללא כל סיבה. עילת גירושין, יכולה להיות לדוגמא, שאישה בוגדת, או מורדת, דהיינו מסרבת לקיים עם בעלה חיי אישות, או אישה שעזבה את בית בעלה ללא סיבה מבוררת ועוד.
כאשר הבעל תובע גירושין מאשתו אולם אין בידו סיבה מוצדקת על פי ההלכה, או כאשר לאישה ראיות כי הבעל הוא הגורם לגירושין, משום שבגד בה או חי עם אישה אחרת, יכול ביה"ד לחייב את הבעל לשלם לאישה את סכום הכתובה.

למי הסמכות לדון בענייני הכתובה?
היות והכתובה הינה חלק מענייני הגירושין והנישואין, הסמכות הבלעדית לדון בכתובה שייכת לבית הדין הרבני, ואין חשיבות לשאלה האם הצדדים מתדיינים בעניינים אחרים בביהמ"ש לענייני משפחה. כלומר, ייתכן שבפני ביהמ"ש לענייני משפחה ידונו ענייני הרכוש, המזונות ומשמורת הילדים, אולם כאשר בני הזוג יבקשו להתגרש זה מזו, יהיו חייבים לפנות לביה"ד הרבני, שכן בענייני גירושין יכול לדון ביה"ד הרבני בלבד ועל כן גם בעניין הכתובה ידון אך ורק ביה"ד הרבני (במאמר מוסגר יצויין כי לביהמ"ש לענייני משפחה הסמכות לדון בכתובה מן העזבון, דהיינו לאחר פטירתו של אדם, אולם המדובר בסוגיה שונה מזו שבפנינו).

מה צריך להיות סכום הכתובה? 
עפ"י ההלכה היהודית, אישה גרושה אינה זכאית למזונות, על כן מטרת הכתובה הינה להגן על זכויות האישה, ולהבטיח את כלכלתה למשך שנה לאחר הגירושין, על מנת שבמשך תקופה זו תמצא חתן אחר, ומכאן שסכום הכתובה צריך להיות שווה ערך לסכום אשר מספיק לחודש מחייה/פרנסה, במכפלה של שניים עשר חודשים.
מה דינו של אדם אשר רשם בכתובה סכום מופרז, לדוגמא, 5,000,000 ₪, כאשר סכום זה מעולם לא היה בגדר אפשרויותיו? כתובה זו נקראת כתובה מוגזמת, ובדרך כלל בית הדין לא יחייב את הבעל לשלמה. אולם אין זה אומר כי הבעל לא ישלם מאומה, בית הדין יעריך סכום כתובה אחר, אשר יפצה את האישה. כמו כן, יכול להיות שאם אותו אדם היה דלפון כאשר התחייב, אולם במועד בו באים בני הזוג להתגרש הינו עשיר, יכול לומר ביה"ד כי על אף, שהכתובה היא מוגזמת, הכתובה שרירה קיימת ואין להפחית את סכומה.
לעומת זאת כאשר אדם כתב סכום כתובה נמוך, בד"כ לא ייקבע בית הדין כי עליו לשלם סכום גבוה יותר, אולם אם מגיעה לאישה כתובתה, ולא ייפסק לה סכום הנמוך מעיקר הכתובה.


אז כמה לרשום בכתובה? התשובה תלויה באיזה צד של המתרס אנו נמצאים, אם מדובר בבעל, מומלץ לרשום סכום נמוך, אם מדובר באישה, מומלץ שבעלה לעתיד ירשום סכום גבוה, אך ריאלי, שכן אם יירשם סכום לא ריאלי, ייתכן והוא יופחת בצורה משמעותית.

טיפים
ולקראת סיום, מספר טיפים, היה והגעתם להסכמה בכל הקשור לענייני הגירושין, הרכוש, המזונות וכו', וערכתם הסכם גירושין, חשוב לציין בהסכם כי בכפוף לאמור בהסכם האישה מוותרת על כתובתה ותוספת כתובתה.
אם רוצים להבטיח את הכתובה, ניתן בהסכם ממון שלפני הנישואין, לציין כי היה והצדדים יתגרשו, מכל סיבה שהיא, תהיה האישה זכאית לקבל את מלוא הסכום המופיע כתובתה, כאשר סכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן.  


עו"ד הילה צאירי מנהלת מחלקת דיני משפחה, גדעון פישר ושות', מגדלי עזריאלי, מגדל משולש קומה 39,
טלפון 03-6913999.
לקבלת שאלון לפני פגישת יעוץ לגירושין אנא מלא את הפרטים