עו"ד גירושין

מכירת דירת מגורים


על אף הדברים שנאמרו בעניין חלוקת הרכוש, כאשר מדובר על נכס מקרקעין חל דין אחר.

חוק המקרקעין קובע כי כאשר יש שני שותפים למקרקעין ואף יותר, יכול כל אחד מהשותפים לדרוש את פירוק השיתוף במקרקעין, ולומר לשותפיו: "אינני רוצה להמשיך להיות שותף עימכם".

חוק המקרקעין קובע כי לא רק שאדם יכול לבקש לפרק את השיתוף מתי שהוא מעוניין בכך, אלא שגם אם השותפים ערכו הסכם לפיו אף אחד מהם לא יהיה רשאי לפרק את השיתוף, תוקפו של הסכם זה (ולא משנה איזה תוקף קבעו לו הצדדים) יחול למשך 5 שנים בלבד.

ולכן גם כאשר אנו מדברים על בני זוג אשר שותפים יחד לנכס מקרקעין לרבות לדירת המגורים, יכול כל אחד מהצדדים לדרוש את פירוק השיתוף, ובמרבית המקרים, מדובר על מכירת הדירה.

פירוק שיתוף במקרקעין יכול שייעשה בכמה דרכים, הדרך העדיפה חלוקתו בעין של הנכס, כלומר,  פיצול הנכס בפועל, דהיינו אם ניתן לקחת את הנכס ולחלקו בצורה הגיונית בין כל השותפים, ביהמ"ש יעדיף את הדרך הזו (למשך אם מדובר בשטח של 1 דונם וכל אחד מהשותפים יכול לקבל 250 מ"ר).

הדרך הנוספת היא מכירת הנכס. כאשר הנכס נמכר, בד"כ יוצע לשותף אשר מבקש להישאר בשותפות לרכוש את חלקו של השותף היוצא.

היה והשותפים לא מגיעים ביניהם להסכמה על מכירת הנכס או חלוקתו בעין, יכול כל אחד מהשותפים לבית המשפט ולדרוש כי בית המשפט יורה על פירוק השיתוף בנכס.

במקרה כזה בית המשפט ימנה כונס נכסים, אשר יהיה אחראי על מכירת הנכס וחלוקתו בין הצדדים.

במרבית המקרים אין דרך להתגונן כנגד הבקשה לפירוק השיתוף, אולם בענייני גירושין, ישנה לאישה דרך, אם כי עקלקלה.

בבית הדין הרבני אישה המגישה תביעה למזונותיה או לשלום בית, יכול לבקש מבית הדין ליתן לה צו למדור ספציפי, כלומר, האישה מבקשת מבית הדין להורות כי הבעל חייב לספק בידה את המדור הספציפי בו היא מתגוררת בעת הגשת התביעה, ועליו לדאוג לה למדור שקט ושלו. דבר זה עלול לחסום את תביעת פירוק השיתוף של הבעל.

חשוב לשים לב, הדבר לא יכול לפגוע בזכותו הקניינית של הבעל בדירת המגורים, שכן מחצית מהדירה עודנו שלו, אולם בפועל יכול ותהיה פגיעה גדולה, שכן התוצאה האופטרטיבית של קבלת צו למדור ספציפי הוא כי לא ניתן למכור את הבית, ומהי זכות הקניין אם לא האפשרות לממש את קניינך?

כמו כן ייתכנו מצבים בהם בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני יחליטו לעכב את מכירת דירת המגורים, עד למועד חלוקת כלל הרכוש אשר צברו בני הזוג, דהיינו, חלוקת הזכויות במכירת דירת המגורים תתעכב עד להחלטה סופית וחלוקת כלל הרכוש של בני הזוג.

סייג

ישנם שופטים אשר קובעים כי מכירת דירת המגורים תעשה רק ביחד עם חלוקת שאר הרכוש של בני הזוג, ועד שזה לא יחולק לא תימכר דירת המגורים.

כמו כן, לאחרונה התקבל בקריאה שלישית התיקון לחוק יחסי ממון בין בני זוג, אשר קבע כי:

"ראה בית המשפט או בית הדין כי לצורך ביצוע איזון המשאבים יש למכור דירה המשמשת למגורי בני הזוג או למגורי ילדי בני הזוג הקטינים ובן הזוג המחזיק בהם, לא יורה על ביצוע המכירה והיא תעוכב, כל עוד לא נוכח בית המשפט או בית הדין כי לילדי בני הזוג הקטינים ולבן הזוג המחזיק בהם, יחדיו, נמצא הסדר מגורים אחר המתאים לצרכיהם, לרבות הסדר ביניים למגורים זמניים המתאים לצרכיהם, לתקופה שיקבע."

במילים אחרות, עפ"י תיקון החוק, דירת המגורים לא תימכר על ידי ביהמ"ש, עד שביהמ"ש לא שוכנע כי לילדים ולהורה המחזיק בהם (בד"כ האם), יש סידור אחר למגוריהם.

 


עו"ד הילה צאירי מנהלת מחלקת דיני משפחה, גדעון פישר ושות', מגדלי עזריאלי, מגדל משולש קומה 39,
טלפון 03-6913999.
לקבלת שאלון לפני פגישת יעוץ לגירושין אנא מלא את הפרטים