עו"ד גירושין

מזונות זמניים


דמי המזונות הזמניים נועדו לטפל בתקופת הביניים שבין הגשת התביעה למזונות ועד למתן פסק הדין בעניין זה, ועל כן מטרתם הינה לשמור על המצב הקיים טרם הגיעו הצדדים לפתחו של ביהמ"ש.
כך למשל אם עד להגשת התביעה האב נשא לבדו בכל הוצאות הבית, שכה"ד והוצאות הקטינים, ייתכן וביהמ"ש יחייבו להמשיך לשלם תשלומים אלו, עד למתן פסק דין סופי.
מצב אחר הוא מצב בו הצדדים שילמו את כל הוצאות הבית יחד את כל הוצאות הבית, אז ביהמ"ש יקבע כי על הצדדים לשאת בהוצאות הבית באופן שווה, וכי על הבעל לשלם מזונות זמניים בנוסף לכך וכיוצ"ב.

קורה לא פעם שהמזונות הזמניים שנפסקים בביהמ"ש אינם שווים למזונות הסופיים שקובע ביהמ"ש. במקרה בו המזונות הקבועים עולים על המזונות הזמניים האב ייאלץ לשלם את הפרשי המזונות הרטרואקטיביים, אולם במצב בו המזונות הקבועים נמוכים מהמזונות הזמניים לא יקבל האב חזרה את ששילם ביתר (ומה ששילם ביתר גם לא יקוזז מדמי המזונות הקבועים), מהטעם שהקטינים כבר השתמשו בכספים אלו.

 


עו"ד הילה צאירי מנהלת מחלקת דיני משפחה, גדעון פישר ושות', מגדלי עזריאלי, מגדל משולש קומה 39,
טלפון 03-6913999.
לקבלת שאלון לפני פגישת יעוץ לגירושין אנא מלא את הפרטים