עו"ד גירושין

הסדרי ראיה


הסדרי הראיה נקבעים לבן הזוג אשר לא קיבל חזקה על הילדים, על מנת לשמר את הקשר בינו לבין ילדיו.

קביעת הסדרי הראיה על ידי בית המשפט; במידה ואין הסכמה בין ההורים לעניין הסדרי הראיה, יקבע בית המשפט (או בית הדין הרבני) את הסדרי הראיה, ואולם בית המשפט יעשה כן, רק לאחר שקיבל תסקיר של פקיד סעד לסדרי דין.
תפקידו של העובד הסוציאלי להיפגש עם הצדדים, ולפעמים גם עם הילדים, לבקר במקום מגוריו של האב ובמקום מגורי האישה, ולאחר מכן להמליץ לבית המשפט לעניין הסדרי הראיה.
בית המשפט רשאי, אך לא חייב, לקבל את המלצת העובד הסוציאלי, אך בד"כ בתי המשפט נוטים לקבל את המלצות העובד הסוציאלי, בד"כ לאחר שקיבלו את תגובת הצדדים להמלצות.

הסדרי הראיה המקובלים
הינם פעמיים בשבוע (בד"כ בשעות אחר הצהריים, מהשעה 16:00 ועד לשעה 20:00, אולם ישנם מקרים כי גם באמצע השבוע ילונו הקטינים אצל ההורה אשר אינו ההורה המשמורן, ובתנאי שזה ישיבם בבוקר ישירות למוסד החינוכי) ובכל שבת שניה, דהיינו מיום שישי ועד למוצאי השבת.
החלוקה בזמן החגים הינה באופן שווה ומחזורי, כלומר, קובעים כי בשנה מסוימת הילדים יהיו אצל אביהם, בחגים מסוימים, ובשנה לאחר מכן יהיו בחגים אלו אצל אימם.
למשל, אם נקבע כי הקטינים יהיו עם אביהם בראש השנה, בשנה שלאחר מכן יבלו את ראש השנה אצל אימם וכך הלאה.
גם את החופש הגדול, נהוג לחלק באופן שווה.

מעבר הילדים למקום מגורים אחר או לחו"ל
מה קורה במצב בו כאשר הצדדים חיו יחד, גרה המשפחה במרכז הארץ, אולם לאחר הגירושין האישה רוצה לעבור לגור עם הילדים בדרום הארץ?
בשנים האחרונות בתי המשפט לענייני משפחה גורסים כי מקום מגוריו של הקטין הינו בתחום האפוטרופסות של שני ההורים ולכן שני ההורים צריכים להסכים היכן יגור הקטין. במקרים של מחלוקות, לעיתים אין ברירה אלא לפנות לבית המשפט ואף למנוע מהאם לעבור עם הילדים למקום מגורים אחר.
במרבית המקרים שינוי מקום מגורים יהיה כרוך בשינוי הסדרי הראיה, וניתן לדרוש מההורה שעבר עם הילדים, לשאת בהוצאות הנסיעות הכרוכות בהסדרי הראיה החדשים, או להרחיב את הסדרי הראיה בסופי השבוע וכך הלאה.

לעניין הגירה לחו"ל, המצב קצת יותר קשה כי הפועל היוצא הוא שהילדים יעברו לארץ אחרת, בד"כ רחוק מהאב. בית המשפט ישקול את כל השיקולים בדבר טובת הילד, ומה הפתרון הטוב עבורו, האם ניתוק מהאם שרוצה להגר (שהרי בית המשפט לא יכול למנוע מהאם להגר, רק מהילדים), או לעבור למדינה אחרת תוך פגיעה בקשר עם האב. בית המשפט עשוי לאשר את הגירת האם לחו"ל עם הקטינים, אולם בד"כ יתנה זאת במספר תנאים; ראשית, בית המשפט יכול לדרוש חוות דעת לעניין ניתוק הקשר של הקטין מאביו או מאימו, ובנוסף במידה ובית המשפט אישר את הגירת האם, הוא רשאי להתנות זאת במימון האם את הגעת הקטין ארצה על מנת לקיים את הסדרי הראיה עם אביו וכן במתן ערבויות מתאימות להבטחת חזרתו של הקטין לארץ לקיום הסדרי הראיה כאמור.

עו"ד הילה צאירי מנהלת מחלקת דיני משפחה, גדעון פישר ושות', מגדלי עזריאלי, מגדל משולש קומה 39,
טלפון 03-6913999.
לקבלת שאלון לפני פגישת יעוץ לגירושין אנא מלא את הפרטים