עו"ד גירושין

חוק הירושה וידועים בציבור


מה קובע חוק הירושה לעניין הידועים בציבור?

סעיף 55 לחוק הירושה קובע כי אם איש ואישה חיים חיי משפחה ומקיימים משק בית משותף, ובמותו של אחד מהם אף אחד מהם לא היה נשוי לאחר, אזי בן הזוג שנותר בחיים, יורש את בן זוגו שנפטר, כאילו היה נשוי לו.

סעיף זה חל, רק במקרה בו בן הזוג שנפטר, לא ערך צוואה!

התנאים להחלת סעיף 55 לחוק הירושה

ישנם מספר תנאים להחלת הסעיף, ראשית המדובר באיש ואישה החיים יחד חיי משפחה (בעבר התנאי היה כי על בני הזוג לגור יחד תחת קורת גג אחת, ותנאי זה עדיין קיים, אולם הפסיקה הכירה במקרים בהם גם אם בני הזוג אינם  גרים יחד תחת קורת גג אחת הם ייחשבו לידועים בציבור), ומקיימים משק בית משותף, כ"כ בשעת מותו של המוריש, אף אחד מהם לא נשוי לאחר. ולכן, אם ישנם בני זוג, אשר גרים יחד, אולם אחד מהם מסיבה כזו או אחרת נשאר נשוי (למשל במקרה בהם בעלה של האישה מעגן אותה ומסרב לתת לה גט), הרי שהיא לא יכולה לרשת את זכויותיו של בן זוגה. תנאי זה יכול להיפטר בקלות יחסית, אם בן זוגה של האישה, יערוך צוואה וירשום בה היא מצווה לה את רכושו, כולו או חלקו.

לעניין פרק הזמן אשר על הצדדים לחיות יחד, אין תשובה חד משמעית, וישנם מקרים בהם גם חודשים בודדים הספיקו על מנת שבית המשפט יקבע כי המדובר בידועים בציבור לעניין חוק הירושה. בהקשר זה חשוב לציין כי כל מקרה ייבדק לפי נסיבותיו והעובדות הספיצפיות המרכיבות אותו.

בנוסף ייתכנו מקרים, בהם גם כאשר בני הזוג לא גרים יחד, תחת קורת גג אחת ייקבע בית המשפט כי הצדדים היו ידועים בציבור. כך למשל קבע בית המשפט כי במקרה בו לא יכלו הצדדים לגור יחד תחת קורת גג אחת מפאת מחלת האיש, הכיר בהם כידועים בציבור לעניין חוק הירושה אולם אין זה המקרה היחיד, ובכל מקרה ייבדקו הנסיבות הספציפיות, וייבחן ההסבר למגורים שאינם משותפים.

לכן חשוב מאד, בכל מקרה של ידועים בציבור, או של ספק ידועים בציבור, חשוב מאד לערוך צוואה ולקבוע בצוואה איזה זכויות יירש בן הזוג הידוע בציבור, אם בכלל. במידה ולא תערך צוואה, ייתכן ובן הזוג יזכה במחצית מהזכויות.


עו"ד הילה צאירי מנהלת מחלקת דיני משפחה, גדעון פישר ושות', מגדלי עזריאלי, מגדל משולש קומה 39,
טלפון 03-6913999.
לקבלת שאלון לפני פגישת יעוץ לגירושין אנא מלא את הפרטים