עו"ד גירושין

מזונות אישה


על פי הדין העברי, בעל חייב לזון את אשתו כל עוד הם נשואים, ברגע שהם מתגרשים הוא אינו חייב במזונותיה, זאת בניגוד לדינים אחרים, כמו לדוגמא הדין האמריקאי בו יש לשלם לאישה את מזונותיה (alimony) גם לאחר הגירושין.
 
מתי אישה זכאית לקבל מזונות?
עפ"י ההלכה העברית אישה "עולה עימו ואינה יורדת" כלומר, אישה עולה ברמת החיים עם בעלה, ואינה יורדת ממנה ועל בעלה לדאוג לכלכלתה ולרמת החיים שלה.
אם האישה עובדת, אזי היא יכולה לבחור באחד משני מצבים, או שיוצאת מעשה ידיה, כלומר פרנסתה משמשת לה למזונותיה, או שהיא בוחרת שבעלה ימשיך לזון אותה, אולם אז, בעלה יכול לומר "תני לי מעשה ידייך תחת מזונותייך", כלומר תני לי את השתכרותך, ואז אזון אותך.
השתכרותה של האישה הינה גם רווחים שיש לה מנכסים, להבדיל מהנכסים עצמם. כלומר, אם לאישה יש דירה משלה ממנה היא מקבלת דמי שכירות, דמי השכירות יכולים להיחשב כמזונותיה, אולם היא אינה צריכה למכור את דירתה כדי לכלכל את עצמה.

כמה מזונות ייפסקו לאישה?
מזונות האישה כוללים את כל הצרכים אשר האישה זקוקה להם לצורך מחייתה, לרבות הוצאות מדור והחזקת הבית, כלכלה, נסיעות, רכב, קוסמטיקה, ביגוד, הנעלה ועוד. התשובה לשאלה זו כמובן שונה ממקרה למקרה, אולם בית הדין או בית המשפט יבחן את רמת החיים של הצדדים ולפיה יקבע מהו הסכום הדרוש לאישה לצורך מחייתה.

כאשר הבעל מעוניין להתגרש מאשתו, ויש לו עילת גירושין, בית הדין יחייב את האישה בקבלת הגט, ובמצב זה היא מפסידה את כתובתה ומזונותיה.

לאישה שמורה הזכות להגיש את תביעתה למזונותיה בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה. ואולם בעל המגיש תביעת גירושין נגד אישתו, יכול לבקש במסגרת תביעתו לכרוך את שאלת מזונות האישה לתביעת הגירושין, מהלך אשר יחסום בפני האישה פניה לבית המשפט לענייני משפחה בעניין מזונות האישה.
יחד עם זאת, לעיתים ישנה חשיבות לפנית האישה לבית הדין הרבני על מנת שזה האחרון יפסוק לה את מזונותיה, שכן במסגרת תביעת האישה למזונות יכולה האישה לדרוש מדור ספציפי, וכך למעשה לסכל את מכירת דירת המגורים על ידי הבעל.

מזונות מחמת היותה מעוכבת
קיים מצב בו האישה תקבל מזונות אף מעבר לסכום המזונות הדרוש לה לצורך כלכלתה. זהו מצב בו הבעל מסרב ליתן לאשתו גט, על אף שבית הדין חייב אותו לעשות כן. במצב זה יכול בית הדין או בית המשפט לפסוק מעין מזונות עונשיים, אשר בד"כ יהיו בסכומים גבוהים, על מנת ללחוץ את הבעל ליתן את הגט המיוחל, מהטעם שהבעל ירצה להפסיק לשלם את המזונות הגבוהים שנפסקו.


עו"ד הילה צאירי מנהלת מחלקת דיני משפחה, גדעון פישר ושות', מגדלי עזריאלי, מגדל משולש קומה 39,
טלפון 03-6913999.
לקבלת שאלון לפני פגישת יעוץ לגירושין אנא מלא את הפרטים